Företagskupa Hyra Bisamhälle

Ett nyskapande sätt till miljöprofilering för företag , föreningar och kommuner!

Ett konkret insats i närmiljö!

Vi på Ekebackens honung AB leasar och hyr ut bikupor och bisamhällen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och andra organisationer som vill utveckla sitt miljöarbete och sin miljöprofilering på ett konkret sätt. En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald bland medarbetare, kunder och allmänhet. Att hyra ett bisamhälle bidrar till hållbar utveckling genom att öka pollineringen i ert närområde och främjar därmed närproduktionen av livsmedel. Dessutom har ni ”egna” produkter av äkta honung att förse era anställda eller kunder med.Att hyra ett bisamhälle hjälper den biologiska mångfalden, skapar en vackrare miljö och bidrar till hållbar utveckling i både städer och landsbygd. Detta är ett steg i rätt riktning mot miljömålet 2030

Som hyresvärd till bisamhälle får ni:

Honung som är skördad från ert bisamhälle. Vi packar åt er i glasburkar i den storleken vi kommer överens om.
Honungsskörden kan variera beroende på väderförhållandena. Ett bisamhälle producerar årligen ca 30 kg honung.  
Vill ni inte ha honungen så köper vi gärna tillbaka den till marknadspriset för bulkhonung.

Etikett med egen logga.  

Föreläsning om bin och biologisk mångfald samt honungsprovning.

Skylt på bikupan med er logga /företagsnamn

Er logga på vår hemsida 

Så här går det till:

Efter du har kontaktat oss kommer vi på besök och kolla var bisamhällen kan bli placerad.
Ett bisamhälle kan vara placerad i närmiljö av företag/kontor, bostad eller fastighet. 
Har ni inte en sådan plats då kan vi placera ert/era bisamhällen i en av våra bigårdar.
Vi placerar bisamhällen på den önskade platsen och sköter bina, slunga honungen och paketera den i de önskade honungsburkar. 
Vi kommer och föreläser för era medarbetare om bin och deras liv samt arrangerar vi honungsprovning enligt önskemål.

Fördelar

Visa ditt ständiga engagemang för samhällsansvar (CSR)
En positiv metod för att bidra till biologisk mångfald och den bredare miljön
Många möjligheter för PR och marknadsföring. Förbättra företagets image hos kunder och lokalsamhälle
Öka engagemanget hos både personal och kunder
Er egen honung – perfekt för företagsgåvor eller donationer till välgörenhet

Tillsammans med bina mot mål 2030!

Bisamhälle hyresvärd
Sammarbetspartner

Tillagd i varukorgen